6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Число договірних держав Угоди становить 42.
Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію об’єктів, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає місце об’єкта серед йому подібних.

Доцільно розглядати цикл – “дані – інформація – знання”, чітко розмежовуючи семантику компонент циклу і відношення між ними, що дозволяє представити загальну основу інформаційної технології та її сутність в різних предметних областях.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.

Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.
Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.