6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.
Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.

Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі 3.1.
З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.

Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.
До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, ЕОМ п’ятого покоління, системи моделювання мислення.