6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Останнім часом з’явився четвертий тип: об’єктно-орієнтовані моделі даних, які використовують поєднання традиційної та об’єктноїмоделей.

Складають 15% від всіх покупців; Покупці напоїв і розважальної продукції (сегмент 2) – їх• відрізняють підвищені витрати на дані групи товарів, частка таких покупців 10%; Молоді батьки (сегмент 0) – основною метою їх покупок є• придбання дитячих товарів.
Інформаційна технологія повинна давати можливість оцінити вплив рішень, які приймаються, на підвищення ефективності процесів, які вона обслуговує.

Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
Так, за його прямої участі були створені компанії Palm Computing та Handspring, які виготовили КПК PalmPilot та смартфон Treo.