6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.
Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.

– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.
Різні алгоритми аналізу вимагають спеціальним чином підготовлені дані, наприклад, для прогнозування необхідно перетворити часовий ряд за допомогою плаваючого вікна.