6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


До властивостей інформаційно-технологічного процесу не входить: а) декомпозиція на складові в) ідентифікація об’єктів б) фіксація цілей виконання г) можливість створення структур 12.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

При цьому у програмі процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримується версія мови програмування Basic, є вбудована можливість, окрім створення і застосування макросів, ще й написання власних підпрограм і модулів.
Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.

Трудомісткий метод.
Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.