Нововведения информационных технологий 2017


► Поняття процесу і його компоненти.
Вимоги до даних, що необхідні для проведення сегментації, розділяють на дві групи: дані трансакцій і дані по товарах.

Сімейні покупці (сегмент 1).
Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.

Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.
4.