Нововведения информационных технологий 2017


Декомпозиція цілей інформаційної технології Основною метою систем чи підсистем, що розробляються, є необхідність отримання бажаного результату в межах деякого інтервалу часу.
Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.

Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.