Нововведения информационных технологий 2017


Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.
Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.

Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.
Приклади двовимірних штрих-кодів (http://reklamaster.com/articles) Зчитування інформації, що відображена за допомогою штрихового коду, здійснюється сканерами.