Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
...

Основна особливість нейронних мереж полягає в тому, що в процесі навчання вони моделюють складну нелінійну залежність між вхідними і вихідними даними.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.

► Опишіть методи появи нових знань.
Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.