Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.
У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.

В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.
4.2.