Нововведения информационных технологий 2017


Детальніше інформаційні та програмні продукти розглянемо в наступних розділах.
3.2.

Для користувачів ОС Microsoft Windows пропонується запускати на виконання Linux-версію NuPIC з допомогою спеціальної програми фільтра- емулятора.
В алгоритмі SOM всі нейрони (вузли, центри класів) впорядковані в деяку структуру, як правило – двовимірну сітку.

Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.