Нововведения информационных технологий 2017


Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, їївластивості, способиформалізованогоописудлякласифікації та узагальнення.
Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .

Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.