Нововведения информационных технологий 2017


При цьому коди номенклатур об’єктів, які були вилучені з ІС, протягом певного часу не повинні присвоюватися новимпозиціям (наприклад, табельний номер працівників, код виробу, і т.п.).
Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.

не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
Програмний засіб Gnumeric має вбудовану значну кількість (понад 520) функцій, згрупованих у категорії: фінансові, дата/час, математичні, статистичні, інформаційні, бази даних, рядок, логічні, випадкові числа, теорія чисел, пошук, комплексні, операції з бітами, інженерні, Ерланг, Gnumeric.

Життєвий цикл інформації є досить коротким.
Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.