Нововведения информационных технологий 2017


Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
Наприклад, визначати якість за кількістю браку на тисячу одиниць продукції, або експертно оцінювати, розбивши на декілька категорій – відмінно/ добре/ задовільно/ погано.

Асоціативні правила ефективно використовуються в сегментації покупців за поведінкою при здійсненні покупок, аналізі переваг клієнтів, плануванні розташування товарів в супермаркетах, адресній розсилці.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.