Нововведения информационных технологий 2017


Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.
- 57 - 4.4.

Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.

Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій, це: а) виробничий процес в) технічний процес б) технологічний процес г) дослідницький процес 6.