Нововведения информационных технологий 2017


В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.
Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.

Але, як правило, виникає ситуація, коли представлення чинника є невідомим.
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.

Однак є також противники такого твердження (Дж.
► Які вимоги висуваються до сучасних інформаційних технологій? ► В чому полягає принцип декомпозиції цілей? ► Поміркуйте і назвіть цілі виробництва комп’ютерної техніки широкого вжитку.