Нововведения информационных технологий 20174.3.
Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.

Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.
Значеннями реквізитів є послідовності символів (літер, цифр, різних знаків і спеціальних позначень).

Асортимент продукції, що випускає фірма, відноситься до інформації: а) постійної в) умовно-постійної б) змінної г) немає вірної відповіді Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Які є види інформації? ► Що таке інформаційний шум? ► Назвіть найважливіші характеристики інформації.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.