Нововведения информационных технологий 2017


З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.
Сімейні покупці (сегмент 1).

Сучасну назву отримала в 2-му виданні (1927-1932 рр.).
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.

Нові знання можуть породжуватись лише наступними методами: цілеспрямоване навчання (передача інформації безпосередньо• за схемою “вчитель-учень”); - 10 - вивчення даних (самоосвіта, опрацювання відповідних джерел);• безпосереднє спостереження явищ, процесів, подій, об’єктів;• осмислення наявних знань.• В життєвому циклі знань змінюється форма існування знань, рівні їх усвідомлення та осмислення за рахунок появи нових знань і нових асоціацій між ними, рівень вербалізованості, а також їх структурний аспект – зростання обсягу даних, який дозволяє їх класифікувати та систематизувати.
Крім цього, функціоналісти виправдовують своє прохолодне ставлення до нейрофізіологічних концепцій, виходячи з того, що вона знаходиться лише на початкових етапах розуміння будови мозку.