Нововведения информационных технологий 2017


Використання уніфікованої системи документації (УСД) та ЄСКК дає змогу забезпечити інформаційну, термінологічну, ідентифікаційну єдність показників і взаємозв’язок АІС різних сфер та рівнів управління.
Для даної класифікації важливим є неповторюваність ознак.

Рекомендований об’єм оперативної пам’яті для ефективної роботи програми повинен складати від 1 до 2 Гбайт.
Види інформації.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.