Нововведения информационных технологий 2017


Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел.
Види інформації.

Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).