Нововведения информационных технологий 2017


На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.

В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах (книги, документи, бази даних, інформаційні системи і т.п.).
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.

За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.
Вони передбачають переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності.