Нововведения информационных технологий 2017


Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.

Послідовні шаблони можуть використовуватись при плануванні продажів або наданні послуг.
5.

ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.
Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.