Нововведения информационных технологий 2017


Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.
Головна перевага KDD в тому, що отримані у такий спосіб знання можна розповсюджувати.

За фасетним методом класифікації код студента Петренка М.П., що навчається на стаціонарі за спеціальністю “фінанси” з початковою середньою освітою матиме наступний вигляд: Петренко М.П., стаціонар, фінанси, середня.
- 11 - 1.4.

Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.