Нововведения информационных технологий 2017


Головна перевага KDD в тому, що отримані у такий спосіб знання можна розповсюджувати.
Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.

Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.
Нейрони найвищих шарів ієрархії - 59 - виконують аналіз найбільш абстрактних характеристик зображення: наприклад, спеціалістами доведено існування нейронів, які активізуються при наявності у довільній області поля зору певного людського обличчя.

Основними характеристиками ІТ є: об’єктом обробки є дані;• метою обробки є отримання інформації;• засобами реалізації процесу в ІТ є програмні, апаратні,• програмно-апаратні обчислювальні комплекси; процеси обробки даних розділяються на операції у відповідності• з даною предметною областю; вибір керуючих дій процесами обробки здійснюється особами,• що приймають рішення; критерієм оптимізації процесу обробки є своєчасність• подання інформації користувачу, її достовірність, надійність, зрозумілість та повнота.
- 57 - 4.4.