Нововведения информационных технологий 2017


Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.

Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.
Так, про особу, мозок якої зупинив виконувати передбачення про оточуючу його дійсність, кажуть: “втратила свідомість”.

Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
У посібнику розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них в сучасному комп’ютерному середовищі.