Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.
Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.

– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.

Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
Згідно з поглядами іншого вченого – Роджера Пенроуза – людський мозок представляє собою квантовий комп’ютер, який перевершує за обчислювальною потужністю сучасні суперкомп’ютери у декілька порядків.