Нововведения информационных технологий 2017


Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.
Дані – це основа інформації.

► Опишіть особливості систематизації даних.
Дерево декомпозиції цілей Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.

Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.
До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи моделювання мислення, тощо.