Нововведения информационных технологий 2017


Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.

Є мережа магазинів роздрібної торгівлі.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.

Зазначимо, що інтеграція України в до світової спільноти потребує узгодження класифікаторів з міжнародними, такими як: патентна класифікація; класифікація промислових зразків; класифікація товарів і послуг, тощо.
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).