Нововведения информационных технологий 2017


Нейромережа складається з декількох шарів: вхідний, внутрішній (прихований) і вихідний шари.
Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.

При цьому у програмі процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримується версія мови програмування Basic, є вбудована можливість, окрім створення і застосування макросів, ще й написання власних підпрограм і модулів.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.

- 61 - Насамперед, навчання HTM-системи є доволі складним процесом.
З точки зору нейрофізіології, резервуаром свідомості є кора головного мозку, а точніше – зовнішня його частина, яка називається неокортексом, і яка складається з множини ієрархічно пов’язаних шарів.