Нововведения информационных технологий 2017


не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
Найбільше розповсюдження отримали градієнтні методи – алгоритм зворотного поширення похибки (Back Propagation), зв’язаних градієнтів, RProp і інші.

Рис.4.2.
Для спрощення сприйняття даних не допускається наявність груп, підсумків та інше: - 13 - Таблиця 1.1 Приклад формалізації впорядкованих даних № Дата Закупівельна частота Обсяги продажів 1 01.10.2010 256 74729,53 2 02.10.2010 278 83799,14 Якщо для процесу характерна сезонність або циклічність, необхідно отримати дані мінімально за один повний сезон/цикл з можливістю варіації інтервалів (щотижневий, щомісячний).

Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.
достовірність – кількість правильно класифікованих цим• вузлом прикладів.