Нововведения информационных технологий 2017


Ієрархічний метод класифікації.
Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.

В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.
Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).

relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.