Нововведения информационных технологий 2017


Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.
Для спрощення сприйняття даних не допускається наявність груп, підсумків та інше: - 13 - Таблиця 1.1 Приклад формалізації впорядкованих даних № Дата Закупівельна частота Обсяги продажів 1 01.10.2010 256 74729,53 2 02.10.2010 278 83799,14 Якщо для процесу характерна сезонність або циклічність, необхідно отримати дані мінімально за один повний сезон/цикл з можливістю варіації інтервалів (щотижневий, щомісячний).

- 53 - Нейронні мережі недоцільно застосовувати у таких випадках: для задач, що мають точний аналітичний алгоритм розв’язання;• у випадку потреби високої точності результатів;• для задач, розв’язання яких вимагає багатоетапних логічних• висновків і тверджень; для задач, в яких використовується символьне представлення;• для задач, які можуть бути розв’язані засобами з меншою• собівартістю застосування.
Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.

29-ю державами.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.