Нововведения информационных технологий 2017


- 56 - Знання підготовка трансформація очищення видобування інтерпретація Шаблони Трансформовані дані Очищені дані Вихідні дані Джерела даних Рис.4.3.
Наприклад, показник “Об’єм продажу ноутбуків фірми Acer складає 33 тисячі одиниць” є носієм кількісної та якісної характеристики відповідної величини.

З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.
Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.

На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.
Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.