Нововведения информационных технологий 2017


Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.

Інформаційний потік – сукупність масивів, що відносяться до однієї з частин процесу управління об’єктом Для інформаційних технологій важливим є визначення інформаційних потоків від джерел інформації до користувача.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.

Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
Проте сфера застосування цих алгоритмів не обмежується лише однією торгівлею.