Нововведения информационных технологий 2017


4.3.
Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.

Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.

Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.