Нововведения информационных технологий 2017


Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.
В залежності від предметної області і специфіки експлуатації інформаційних систем реалізація інформаційних процесів може вимагати як подальшої декомпозиції фаз, так і об’єднання кількох процесів в один.

Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
В інформаційній технології виділяють такі компоненти: обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);• виконавче середовище (регламентовані функції користувачів• інформаційної технології); методичне середовище (опис технології користування ІТ в• різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).

► Опишіть особливості систематизації даних.
► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.