Нововведения информационных технологий 2017


Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.
Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна описати наступним чином.

Ця послідовність не описує певний алгоритм або математичний апарат, не залежить від наочної області.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

Життєвий цикл інформації є досить коротким.
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.