Нововведения информационных технологий 2017


Програмний пакет містить інструменти для створення і виконання додатків, модельованих кортексоподібними структурами, згідно з термінологією Numenta – HTM- системами, а також вихідні коди на C++ та Python, документацію та приклади.
Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
Можливі варіанти, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника – наступні 5 цифр; або перші цифри позначають вид товару.

Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.