Нововведения информационных технологий 2017


Для впорядкованих даних (часові ряди), кожному стовпцю відповідає один чинник, а в кожний рядок заносяться впорядковані за часом події з єдиним інтервалом між рядками.
Можливі варіанти, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника – наступні 5 цифр; або перші цифри позначають вид товару.

не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.

Трудомісткий метод.
Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).