Нововведения информационных технологий 2017


Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.
Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
Інформаційний потік – сукупність масивів, що відносяться до однієї з частин процесу управління об’єктом Для інформаційних технологій важливим є визначення інформаційних потоків від джерел інформації до користувача.

Наприклад: “Оклад”, “Посада”.
Поняття “дані” – відносно новий термін.