Нововведения информационных технологий 2017


Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.

► Що таке алфавіт, довжина і структура коду? ► Де застосовується система штрих-кодів? ► Які є вимоги до класифікації інформації? Що таке класифікатор? - 34 - 3.
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.

relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.