Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть методи появи нових знань.
Для якого етапу розвитку комп’ютерних інформаційних технологій характерна пакетна обробка інформації: а) машинних ресурсів в) нових інформаційних технологій б) програмування г) всіх етапів 3.

- 11 - 1.4.
Наприклад, визначати якість за кількістю браку на тисячу одиниць продукції, або експертно оцінювати, розбивши на декілька категорій – відмінно/ добре/ задовільно/ погано.

Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.