Нововведения информационных технологий 2017


Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.

Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.
Наприклад: вхідні дані надходять в інформаційну систему у вигляді інформаційних повідомлень.

При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.