Нововведения информационных технологий 2017


Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.
Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.

► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.
Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.

Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).
Прикладами постійної інформації можуть бути такі величини як число π, міжнародна система одиниць СІ, тощо.