Нововведения информационных технологий 2017


2.4.
- 53 - Нейронні мережі недоцільно застосовувати у таких випадках: для задач, що мають точний аналітичний алгоритм розв’язання;• у випадку потреби високої точності результатів;• для задач, розв’язання яких вимагає багатоетапних логічних• висновків і тверджень; для задач, в яких використовується символьне представлення;• для задач, які можуть бути розв’язані засобами з меншою• собівартістю застосування.

Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
Так, за його прямої участі були створені компанії Palm Computing та Handspring, які виготовили КПК PalmPilot та смартфон Treo.

Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.
Процес еволюції знань не містить: а) пояснення в) правила виводу б) проміжні знання г) інформації Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Технологія: означення, вимоги та результат.