Нововведения информационных технологий 2017


Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.

Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.
Важливою вимогою є стабільність кодів.

Завдяки використанню штрих-кодів автоматизовані системи обліку та контролю руху товарів можуть виконувати операції в реальному часі, проводити маркетингові дослідження.
Це оптичні прилади, які випромінюють інфрачервоне світло на зображення штрихового коду та сприймають відбиті світлові промені і перетворюють їх в електричний сигнал для подальшої обробки.