Нововведения информационных технологий 2017


– розділи 2, 6, 7, 11, 12 (параграфи 2.1-2.5, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 11.2, 12.1); Дубук В.І.
Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.

Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.
Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.

► Що таке гіпертекстові технології? ► Що таке мультимедійні технології? ► Як використовуються цифрові технології у видавничій справі? ► Назвіть основні характеристики інформаційної технології.
Побудовану однією людиною модель можуть використовувати інші, без необхідності розуміння методик, за допомогою якої ці моделі побудовані.