Нововведения информационных технологий 2017


Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.
В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.

До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, ЕОМ п’ятого покоління, системи моделювання мислення.
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.

Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.