Нововведения информационных технологий 2017


Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.
Сегментація покупців Проведемо інтерпретацію кожного сегменту і дамо кожному типу покупців назву (рис.4.2).

Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).
забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.

При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.
До наших часів дійшли його продукти у вигляді наскальних зображень, усної народної творчості, символів на предметах побуту, тощо.