Нововведения информационных технологий 2017


Якщо відповідь позитивна, здійснюється перехід до правого вузла наступного рівня; потім знову слідує питання, пов’язане з відповідним вузлом і т.д.
Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).

Можливі варіанти, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника – наступні 5 цифр; або перші цифри позначають вид товару.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

Вона включає довжину і тип.
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.