Нововведения информационных технологий 2017


Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.
Такі правила називаються асоціативними.

Особливістю процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc є використання значної кількості вбудованих функцій, команд запису, створення і редагування макрозасобів; засобів для побудови і редагування графічних залежностей.
- 11 - 1.4.

Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.
Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.