Нововведения информационных технологий 2017


Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М.

Детальніше інформаційні та програмні продукти розглянемо в наступних розділах.
Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.

Кожен вузол дерева характеризується підтримкою і достовірністю: підтримка – загальна кількість прикладів, що класифіковані• певним вузлом дерева.
Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.