Нововведения информационных технологий 2017


Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.
- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.

У навчальному посібнику стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи.
Файл – іменована сукупність записів про об’єкти одного типу.

Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).