Нововведения информационных технологий 2017


Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.
Хоукінза ці сигнали містять передбачення.

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.

Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.
- 14 - Резюме В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія – набір способів, засобів вибору та здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій.