Нововведения информационных технологий 2017


Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності: Інформаційний ресурс – організована сукупність документованої інформації, відомостей, даних і знань, яка призначена для задоволення інформаційних потреб споживача - 17 - На відміну від інших (матеріальних) ресурсів, інформаційний ресурс є практично невичерпним.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.

Основною вимогою для організації і збереження знань є забезпечення простої і швидкої модифікації структур даних.
Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.

Прикладами можуть служити твердження, що автомобіль обганяє найшвидшу тварину світу – гепарда, а літак – обганяє найшвидшого птаха – стрижа.
Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.