Нововведения информационных технологий 2017


Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.
Засоби макропрограмування значно розширюють можливості обробки даних, автоматизують окремі процедури і полегшують роботу користувача.

Існує декілька методів збору, необхідних для аналізу даних: 1.
Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.

Основним будівельним елементом HTM-cистеми є вузол (node), пов’язаний з нижче- та вищерозміщеними вузлами двонапрямленими зв’язками, подібно до нейронів у моделі неокортекса.
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.