Нововведения информационных технологий 2017


Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.
Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.

- 57 - 4.4.
► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.

Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.