Нововведения информационных технологий 2017


Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.

В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).
Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.

Зазначимо, що інтеграція України в до світової спільноти потребує узгодження класифікаторів з міжнародними, такими як: патентна класифікація; класифікація промислових зразків; класифікація товарів і послуг, тощо.
Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).