Нововведения информационных технологий 2017


Призначення і структура класифікаторів Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

Внаслідок інформаційного перевантаження сучасного суспільства є важливим в кожному випадку розрізняти інформацію та інформаційний шум.
Для прикладу можна взяти обсяг даних у всесвітній мережі Інтернет, що збільшується щохвилини.

За міркуваннями функціоналістів (на чолі з М.Мінскі) спроби використання теорії штучних нейронних мереж до моделювання мозку є недоцільними, оскількивважається, щомозокперевантаженийеволюційним навантаженням підсвідомих нераціональних конструкторських рішень.
- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.