Нововведения информационных технологий 2017


Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.
В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.

Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.

Алезадачапрактичноговтіленнярозробленоїметодикивиявиласьскладною і була розв’язана тільки через 20 років американським нейрофізіологом Ф.Розенблаттом в роботі 1962 р.
Результати проведених досліджень та здійснених узагальнень щодо перетворення інформації на шляху до інформаційного продукту, необхідно враховувати і при проектуванні ІС, яка буде створювати інформаційний продукт.