Нововведения информационных технологий 2017


Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).
► У чому полягає принципова відмінність між інформаційним ресурсом і матеріальними ресурсами? ► Що таке вхідна і вихідна інформація і яка її роль в характеристиці системи? ► Як поділяється інформація за ступенем стабільності? ► Які операції можна здійснювати над інформацією? ► Як класифікується інформація за режимом доступу? ► Що таке економічна інформація та які її основні властивості? ► Роль і місце економічної інформації в системі управління.

Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.
“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.

4.
Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.