Нововведения информационных технологий 2017


Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

Діючими класифікаторами на сьогоднішній день в Україні є: ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр підприємств, організацій України; СПОДУ – система позначень органів державного управління; СПАТО – системапозначень автономій, територій, областей; ЗКТЕП – загальнодержавні класифікатори техніко-економічних показників.
Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).

Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.
Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...