Нововведения информационных технологий 2017


Резюме Для аналізу і розв’язання економічних задач, сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень із використанням даних, знань, об’єктивних чи суб’єктивних моделей, технологій видобування знань.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

Зазначимо, що в більшості випадків джерелом інформації для аналітичних систем є сховище даних, в якому акумулюються відомості з різнорідних джерел, тому гострота проблеми суттєво зростає.
Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.

Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.
Для користувачів ОС Microsoft Windows пропонується запускати на виконання Linux-версію NuPIC з допомогою спеціальної програми фільтра- емулятора.