Нововведения информационных технологий 2017


У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.
Цей метод моделювання, який також називається функціоналістським, є орієнтованим на широке практичне застосування, тому отримав значну фінансову і академічну підтримку та здобув значне поширення.

Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.
Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.

Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, ЕОМ п’ятого покоління, системи моделювання мислення.