Нововведения информационных технологий 2017


Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.

Кількість рівнів визначає глибину класифікації, яка залежить від необхідності конкретизації угруповань і кількості ознак, які беруть участь у класифікації.
В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.

► Опишіть методи появи нових знань.
В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.