Нововведения информационных технологий 2017


Поняття “дані” – відносно новий термін.
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.

Якщо причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний характер, це: а) розподілений процес в) автоматичний процес б) вибірковий процес г) хаотичний процес 2.
До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.

Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.
Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.