Нововведения информационных технологий 2017


При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.

Загалом, нейронні мережі характеризуються такими факторами: структура мережі;• процес пошуку (метод пересилання інформації з входу на вихід);• метод навчання мережі.• Вибір топологічної структури мережі здійснюється у відповідності із особливостями і складністю розв’язуваної задачі.
Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.

Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.
Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.