Нововведения информационных технологий 2017


Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.

► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.
Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.

Для кращого представлення даних у ЕТ можуть використовуватись різні формати представлення даних: числовий, відсотковий, дата, час, грошовий, бухгалтерський, науковий, дробовий, логічний, текстовий, користувацький.
До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, ЕОМ п’ятого покоління, системи моделювання мислення.