Нововведения информационных технологий 2017


У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.
Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).

Найчастіше такі проблеми виникають з якісними характеристиками.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.

► Які вимоги висуваються до сучасних інформаційних технологій? ► В чому полягає принцип декомпозиції цілей? ► Поміркуйте і назвіть цілі виробництва комп’ютерної техніки широкого вжитку.
Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.