Нововведения информационных технологий 2017


Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.
Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.

Об’єкти всередині кластера повинні бути “подібними” один на одного і відрізнятися від об’єктів, що увійшли до інших кластерів.
Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.

- 11 - 1.4.
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.