Нововведения информационных технологий 2017


Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.

1.2.
Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.