Нововведения информационных технологий 2017


► Назвіть фази використання даних.
Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.

Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.

- 26 - Штрихове кодування.
2.4.