Нововведения информационных технологий 2017


Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Технологія: поняття, основні властивості та процеси.

► Яка специфіка вхідної інформації для програмованої технології? ► Охарактеризуйте життєвий цикл інформації.
У теоретичних напрямах розвитку систем штучного інтелекту розрізняють дві провідні гілки, які відповідають висхідним та низхідним методам моделювання.

Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.
Специфіка сучасних вимог до обробки інформації робить безсилим як статистичні, так і експертні підходи в багатьох практичних областях, у тому числі і економічних.