Нововведения информационных технологий 2017


► Поняття процесу і його компоненти.
Для кращого представлення даних у ЕТ можуть використовуватись різні формати представлення даних: числовий, відсотковий, дата, час, грошовий, бухгалтерський, науковий, дробовий, логічний, текстовий, користувацький.

Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.
Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.

Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).
Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.