Нововведения информационных технологий 2017


За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.

Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.
Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.

Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.
– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.