Нововведения информационных технологий 2017


Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.
Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.

Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).
Сучасну назву отримала в 2-му виданні (1927-1932 рр.).

Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).