Нововведения информационных технологий 2017


Ієрархічний метод класифікації відрізняється кількістю рівнів (ступенів) класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).

Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.
- 52 - Нейронні мережі є обчислювальними структурами, що моделюють прості біологічні процеси, подібні до тих, що відбуваються в людському мозку.