Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.
Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.

► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.
Всі нейрони з’єднуються між собою зв’язками, які називаються вагами і визначаються певними величинами – ваговими коефіцієнтами.

2.5.
Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.