Нововведения информационных технологий 2017


Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.

Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.
Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.

Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.
Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.