Нововведения информационных технологий 2017


- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.

забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.
Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.

На сьогодні у світі успішно працюють такі провідні наукові центри з проблем дослідження штучного інтелекту як Массачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський університет в Берклі, Нейронауковий інститут у Редвуді.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.