Нововведения информационных технологий 2017


► Різновиди технологічних процесів.
Серл).

На сьогодні компанія Numenta приступила до розповсюдження дослідної версії обчислювальної платформи NuPIC (Numenta Platform for Intelligent Computing), з допомогою якої користувач може самостійно будувати системи, які реалізують принцип передбачувальної пам’яті, і використовувати їх для розв’язання задач, пов’язаних з аналізом та екстраполяцією різноманітних даних.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині ІС, так і між різними ІС, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно певним чином уніфікувати і стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту.
Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.