Нововведения информационных технологий 2017


Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
- 39 - 3.3.

Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.
Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.

Технологія: поняття, основні властивості та процеси.
Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.