Нововведения информационных технологий 2017


...
Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.

Реалізація функцій ТО має забезпечити відповідність методикам, інструкціям виконання обробки даних, процесу та послідовності операцій.
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.

Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.
Знак або сукупність знаків, які використовуються для характеристики об’єкта класифікації, це: а) код в) алфавіт б) шифр г) фасет 11.