Нововведения информационных технологий 2017


Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.

Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.

Для його проведення можуть використовуватись методи, що ґрунтуютьсянаосновіінструментальнихзасобівтауспішнозастосовуються для складного аналізу статистичних даних шляхом прямого програмування інструментальними мовами.
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.