Нововведения информационных технологий 2017


Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.

Для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на персональних комп’ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux використовуються наступні процесори електронних таблиць (ЕТ): OpenOffi ce.org Calc, ABS, Gnumeric, KSpread та ряд інших.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.

Тому значний інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології.
Наприклад, показник “Об’єм продажу ноутбуків фірми Acer складає 33 тисячі одиниць” є носієм кількісної та якісної характеристики відповідної величини.