Нововведения информационных технологий 2017


Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.
За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.

Дані Інформація Знання Рис.1.4.
Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).

До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи моделювання мислення, тощо.
До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, ЕОМ п’ятого покоління, системи моделювання мислення.