Нововведения информационных технологий 2017


► Поняття процесу і його компоненти.
Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі 3.1.

Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.
Розрізняють форму і значення реквізитів.

Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.
Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.