Нововведения информационных технологий 2017


OpenOffi ce.org Calc обробляє дані з використанням вбудованих функцій різних категорій, включаючи статистичні та фінансові, які можна використовувати у формулах для складного аналізу даних.
Серед найновіших досліджень цього напрямку слід також зазначити проект Blue Brain (www.bluebrain.epfl .ch), у межах якого виконується комп’ютерне моделювання неокортекса миші з точністю - 58 - до одного нейрона.

Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.

Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.
В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.