Нововведения информационных технологий 2017


Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.

Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.
зелений; ознака – “професія” містить такий список значень: апаратник, автослюсар, столяр, токар та ін.

До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи моделювання мислення, тощо.
Побудова системи класифікації і кодування потребує додержання принципу взаємно-однозначної відповідності класифікованій номенклатурі (набору кодових позначень чи найменувань виробів).