Нововведения информационных технологий 2017


Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.

Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.
Вузли її нижнього шару, згруповані у матрицю 8х8, сприймають по 16 сигналів, що поступають з фрагментів розмірами 4х4 піксела, а вершиною піраміди є вузол з 48 гіпотезами, найбільш імовірні з яких відображаються справа у діалоговому вікні у вигляді стовпчикової діаграми.

Зайняті в ній люди розглядаються лише як учасники колективних зусиль, підпорядкованих загальній меті функціонування системи.
Всі нейрони з’єднуються між собою зв’язками, які називаються вагами і визначаються певними величинами – ваговими коефіцієнтами.